Gebruikersvereniging SynthesHis is een uitgave van de gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis en Orego.

Wat is een gebruikersvereniging? | Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartspraktijk. Ieder HIS heeft gebruikers. Deze gebruikers (dokters en assistentes) hebben wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de leveranciers ondoenlijk is om alle gebruikers regelmatig naar hun mening te vragen, bestaan er gebruikersverenigingen die de leden vertegenwoordigen naar de producent toe. De actieve kern van de verenigingen bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers, voornamelijk huisartsen, die de automatisering in de praktijk een warm hart toedragen en zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen.
Atlas, OmniHis en Orego zijn zulke gebruikersverenigingen.

 • Atlas vertegenwoordigt de gebruikers van Promedico ASP/VDF en CGM-huisarts.
 • OmniHis vertegenwoordigt de gebruikers van OmniHis.
 • Orego vertegenwoordigt de gebruikers van MicroHIS.

Contactgegevens:
NedHIS
t.a.v. Bep Otterloo
Eikeboom 21
4101 VA Culemborg
06 – 468 13 881


Atlas
, Orego en OmniHis hebben zich met VeGOM (de gebruikersvereniging van Medicom) verenigd in NedHIS.
NedHIS vertegenwoordigt in totaal ruim 4000 huisartsen/HIS-gebruikers en richt zich op de gezamenlijke, HIS-overstijgende zaken. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikersverenigingen in het overleg met gezamenlijke partners en onderhoudt contact met landelijke spelers in de zorg, zoals NHG, LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en de zorgverzekeraars.

Vragen? Mail ons via het mailformulier.

8 + 5 =

ATLAS

Atlas is de gebruikersvereniging voor Promedico (ASP en VDF) en CGM Huisarts-gebruikers.
Regelmatig is er een overleg tussen het Atlas-bestuur en de directies van Promedico en CGM waarin het beleid ten aanzien van de HIS-sen wordt bepaald. Samen met de ontwikkelaars wordt de voortgang van de ontwikkeling van het pakket besproken en een jaarplan opgesteld. Atlas-leden testen nieuwe updates en releases op fouten en onvolkomenheden voordat de leden ze gaan gebruiken in de praktijk. Bij individuele problemen of conflicten helpt en bemiddelt de vereniging. Verder heeft Atlas met de leverancier een mantelovereenkomst die in samenhang met uw individuele contract de relatie tussen deze partijen vastlegt. Binnen deze overeenkomst bestaat ook een Service Level agreement (SLA), die vastlegt waar de leverancier minimaal aan moet voldoen.
Atlas-bestuursleden zijn vertegenwoordigd – via NedHIS – in verschillende overlegstructuren die zich bezig houden met de automatisering in de zorg, zoals LHV, NHG, Nictiz en VZVZ.

Wat krijgt u als lid?

 • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
 • 3x per jaar het blad SynthesHis
 • 2x per jaar een algemene ledenvergadering (maart en november).
 • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde  NedHIS & EZD congres.

 

Vragen of opmerkingen? Mail ons!

9 + 12 =

OmniHis

De inbreng van de klanten, de huisartsen, staat voorop bij OmniHis. Tenslotte weten huisartsen als beste wat belangrijk is in een HIS! Via lidmaatschap van de OmniHis gebruikersvereniging draagt u actief bij aan de kwaliteit van uw HIS. Ervaren huisartsen testen nieuwe OmniHisScipio versies. De testers hebben levendig e-mailverkeer met applicatiebeheer en programmeurs en daar vaart de ontwikkeling wel bij. De wensen van de gebruikers worden behandeld en nieuwe ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. Naar de visie en de wensen van de gebruikers wordt goed geluisterd.

Wat krijgt u als lid?

 • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
 • 3x per jaar het blad SynthesHis
 • 2x per jaar een algemene ledenvergadering (maart en november).
 • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde  NedHIS & EZD congres.

Orego

Orego is de vereniging voor gebruikers van het huisartsen Informatie Systeem MicroHIS.
De vereniging stelt zich ten doel de leden te helpen en te faciliteren bij het gebruik van MicroHIS.

Orego doet meer: Er is een actieve Pakketcommissie waar aandacht is voor de mogelijkheden en gebruikersproblemen geëvalueerd en besproken worden in samenspraak met de ontwikkelaars van CSC. De contacten met CSC hebben tot doel de leden een goed werkend en effectief MicroHIS voor dagelijks gebruik te garanderen. Deze commissie is het hart van de gebruikersvereniging. Ook entameert Orego oplossingen voor problemen en vragen die door derden ( overheden en verzekeraars) aan ons pakket worden gesteld. Gebruikersverenigingen zoals MicroHIS laten hun stem horen in verschillende overlegstructuren.

Regelmatig is er een overleg tussen het Orego-bestuur en de directie van CSC waarin het beleid ten aanzien van MicroHIS wordt bepaald. Samen met de ontwikkelaars wordt de voortgang van de ontwikkeling van het pakket besproken en een jaarplan opgesteld. In dat jaarplan wordt neergelegd wat CSC gaat doen. Orego ziet er op toe dat CSC u een redelijke prijs voor haar product vraagt. Orego-leden testen nieuwe updates en releases op fouten en onvolkomenheden voordat de leden ze gaan gebruiken in de praktijk.
Bij individuele problemen of conflicten helpt en bemiddelt de vereniging.

Daarnaast zijn Orego -bestuursleden vertegenwoordigt in verschillende overlegstructuren die zich bezig houden met de automatisering in de zorg. (Nedhis, LHV, NHG, KNMG, VZVZ)

Wat krijgt u als lid?

 • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
 • 3x per jaar het blad SynthesHis
 • 2x per jaar een algemene ledenvergadering (maart en november). Tijdens deze vergaderingen legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, presenteert het de begroting en de jaarcijfers. Beleidsvoornemens worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en er is uitgebreid ruimte voor discussie.
 • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde  NedHIS & EZD congres.

Vragen of opmerkingen? Mail ons!

10 + 13 =