SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift
van de HIS-gebruikersverenigingen
Atlas, OmniHis en Orego

SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis en Orego

Redactie
Jeroen van der Lugt hoofdredacteur | lugtkus@gmail.com
Casper Tombrock | casper.tombrock@gmail.com
René van Leeuwen | rene.van.leeuwen@planet.nl
Caroline Norg | praktijk.norg@home.nl
Heidi Broeksteeg | heidivdm66@hotmail.com


Medewerkers
Femke Berends, Myrte Gay-Balmaz, Christie Manintveld,  Annet Muijen, Roelf Norg, Bep Otterloo, Nicole van Wetten


Redactiesecretaris
Wouter Scheen


Redactieadres
Redactie SynthesHis
T.a.v. Bep Otterloo
Eikeboom 21
4101 VA Culemborg
06 46813881
secretariaat@nedhis.nl


Uitgeverij
LandGraphics B.V.
Gilles Graafland
Atlantisplein 1
1093 NE Amsterdam
020-531 20 10
gilles@landgraphics.nl


Productie
Grafische vormgeving:
LandGraphics Amsterdam
Fotografie:
wisselend per editie

Abonnementsprijzen
Jaarabonnement zijn inclusief verzend- en administra­tiekosten.
Los nummer: € 10,-
Jaarabonnement (minimaal 3 nummers): € 25,-.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Voor buitenlandse abonnees geldt een toeslag op deze prijzen.

Leden van Atlas, OmniHis en Orego ontvangen minimaal 3 nummers per jaar.


Abonnementen of
losse nummers

bestellen via
Bep Otterloo
06 46813881
secretariaat @nedhis.nl
o.v.v. abonnement.

Nieuwe abonnementen
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd.
Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend.
De prijs wordt jaarlijks aangepast.


Adreswijziging
Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar het redactieadres.


Beëindiging abonnement
Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

Adverteren in SynthesHis
Klinker en Bikkels
Ferry Bakker
06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl

Mail hier voor meer informatie en/of voor het aanvragen van de tariefkaart

12 + 10 =

Abonnementsprijzen
Jaarabonnement zijn inclusief verzend- en administra­tiekosten.
Los nummer: € 10,-
Jaarabonnement (minimaal 3 nummers): € 25,-.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Voor buitenlandse abonnees geldt een toeslag op deze prijzen.

Leden van Atlas, OmniHis en Orego ontvangen minimaal 3 nummers per jaar.


Abonnementen of
losse nummers

bestellen via
Bep Otterloo
06 46813881
secretariaat @nedhis.nl
o.v.v. abonnement.

Nieuwe abonnementen
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd.
Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend.
De prijs wordt jaarlijks aangepast.


Adreswijziging
Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar het redactieadres.


Beëindiging abonnement
Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

Adverteren in SynthesHis
Klinker en Bikkels
Ferry Bakker
06-55167121

MAIL

Mail hier voor meer informatie en/of voor het aanvragen van de tariefkaart

12 + 15 =